Home Uncategorized SUN เข้าซื้อขายใน SET พร้อมเดินทัพลุยเพิ่มโอกาสธุรกิจ

SUN เข้าซื้อขายใน SET พร้อมเดินทัพลุยเพิ่มโอกาสธุรกิจ

288
องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” โชว์ศักยภาพแข็งแกร่ง ย้ายเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพิ่มช่องทางขยายการลงทุนทางธุรกิจให้มีการเติบโต และเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนเสริมสภาพคล่อง สู่การต่อยอดธุรกิจและยกระดับความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมอาหาร ผลักดันรายได้โตต่อเนื่อง

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติการย้ายหลักทรัพย์ของ SUN เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรก (18 มิ.ย. 2564) ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยทุนจดทะเบียน 322.49 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท นับตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) บริษัทฯมุ่งเน้นการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางด้านฐานะทางการเงิน โดยบริหารจัดการองค์กรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสูงสุด เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และสามารถรุกขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้การดำเนินงานในด้านรายได้และกำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีมาก (4 ดาว)”

การเข้าจดทะเบียนและซื้อขายหุ้นใน SET จะเอื้ออำนวยและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ขยายฐานผู้ถือหุ้นและกองทุนทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเพิ่มสัดส่วนลงทุน และสภาพคล่องให้สูงขึ้น รวมถึงรองรับกับการขยายงานด้านธุรกิจของบริษัทในอนาคต เนื่องจาก SUN มีแผนที่จะลงทุนในโครงการใหม่ ๆ อาทิ โครงการพลังงานสะอาด โครงการพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง ควบคู่ไปกับแสวงหาพันธมิตรในการพัฒนาโครงการร่วมกัน สำหรับต่อยอดธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น

ด้าน แผนการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯตั้งเป้ารายได้เติบโต 10-15% โดยมุ่งเน้นผลักดันธุรกิจ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ยังคงเป็น Core Business สำคัญที่บริษัทมุ่งมั่นพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค สร้างการรับรู้แบรนด์และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเชื่อว่าจะผลักดันให้รายได้เติบโตตามเป้าหมาย และส่งผลดีต่อการก้าวไปสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป