Home สิ่งที่น่าสนใจ แม็คโคร จับมือ กรมปศุสัตว์ เข้มมาตรการรับซื้อและบริโภคเนื้อสัตว์

แม็คโคร จับมือ กรมปศุสัตว์ เข้มมาตรการรับซื้อและบริโภคเนื้อสัตว์

463

บริษัท กัด (มหาชน) ผนึกกรมปศุสัตว์หนุนการบริโภคเนื้อสัตว์คุณภาพปลอดภัย ตรวจสอบแหล่งที่มาได้  เพิ่มความเชื่อมั่นผ่านสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” และ 7 มาตรการเข้มตั้งแต่ฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค  ตอกย้ำผู้นำด้านอาหารสด

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดจนโรคระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด ทำให้ผู้บริโภคมีความกังวลในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์เป็นอย่างมาก แม็คโครในฐานะผู้นำในการจำหน่ายสินค้าอาหารสด จึงร่วมกับกรมปศุสัตว์ รณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ซึ่งแม็คโครมีมาตรการในการตรวจสอบอย่างเข้มข้น และได้การรับรองเครื่องหมายปศุสัตว์ OK  ในทุกสาขา

แม็คโคร ไม่ได้นิ่งนอนใจกับการควบคุมมาตรฐานต่างๆ เราให้ความสำคัญต่อการบริโภคอาหารสดปลอดภัย และได้คุมเข้มมาตรการต่างๆ อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมปศุสัตว์ในการเข้มงวดการป้องกันในด้านคนหรือผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ผลิตและสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรณรงค์อย่างต่อเนื่องให้ลูกค้าบริโภคเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกด้วย

ทั้งนี้ 7 มาตรการสำคัญ ที่แม็คโครเน้นย้ำเพื่อตรวจสอบเนื้อสัตว์ปลอดภัยที่วางจำหน่ายในสาขา ประกอบด้วย

  • สินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ต้องผ่านมาตรฐานการรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงจากกรมปศุสัตว์
  • สถานที่ผลิตต้องผ่านการประเมินด้านสุขลักษณะอาหารจากกระทรวงสาธารณสุข
  • สินค้าต้องผ่านการตรวจความปลอดภัยทางจุลินทรีย์และเคมี โดยห้องปฎิบัติการ ISO17025 ซึ่งมีการตรวจสอบลึกระดับ DNA เพื่อเฝ้าระวังสินค้าปลอมปน
  • มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา โดยใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ Makro i-Trace
  • กระบวนการจัดเก็บสินค้าและขนส่งสินค้าที่สะอาด ถูกสุขอนามัยเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล
  • เข้าร่วมในระบบ e-Privilege Permit  ของกรมปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกระบวนการเคลื่อนย้ายเนื้อสัตว์ ก่อนเข้าจำหน่ายในสาขาแม็คโคร
  • แม็คโครทุกสาขาได้เครื่องหมาย ปศุสัตว์ OK ซึ่งหมายถึงการเป็นสถานที่จัดจำหน่ายที่ผ่านมาตรฐานการควบคุมเรื่องสุขลักษณะที่ดี และความปลอดภัยสินค้าเนื้อสัตว์ อันเป็นไปตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์

“ขอให้ลูกค้าทุกคน มั่นใจได้ว่าเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายภายในสาขาของแม็คโคร ได้รับการตรวจสอบและป้องกันด้วยมาตรการขั้นสูงสุด ในทุกช่องทางจัดจำหน่าย  ทั้งแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ 3 ช่องทางสั่งสะดวก คือ แม็คโครแอปพลิเคชั่น, แม็คโครคลิก,  LINE สาขา หรือโทร.สั่งกับสาขา” นางศิริพร กล่าว