Home สิ่งที่น่าสนใจ แพ็กเกจตรวจคัดกรองเบาหวาน ราคา 1,700 บาท

แพ็กเกจตรวจคัดกรองเบาหวาน ราคา 1,700 บาท

383

โรงพยาบาลนวเวช โรงพยาบาลย่านเกษตรนวมินทร์ รัชดา-รามอินทรา ที่มุ่งให้บริการทางการแพทย์ที่ดีและเข้าถึงง่าย เล็งเห็นถึงสถิติที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงได้จัดแพ็กเกจ ตรวจคัดกรองเบาหวาน เพื่อให้ผู้ป่วยรู้เร็ว รักษาทัน เพื่อควบคุมภาวะระดับน้ำตาล และลดโรคแทรกซ้อนที่อาจตามมา ซึ่งกลุ่มบุคคลที่มีภาวะเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติครอบครัวสายตรงเป็นโรคเบาหวาน อายุมากกว่า 35 ปี ภาวะโรคอ้วน มีประวัติเป็นเบาหวานแฝงมาก่อน มีภาวะความดันโลหิตสูง มีภาวะไขมันในเลือดสูง เคยมีประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เป็นต้น โดยตรวจ 12 รายการในราคา 1,700 บาท จากราคาปกติ 3,470 บาท ตั้งแต่วันนี้  31 สิงหาคม 2564 สอบถามและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ โทร. 0 2483 9999 www.navavej.com