Home ทัศนะ “แบงก์ชาติ”พิมพ์ธนบัตร 20 บาทใหม่ด้วย‘พอลิเมอร์’

“แบงก์ชาติ”พิมพ์ธนบัตร 20 บาทใหม่ด้วย‘พอลิเมอร์’

672

คุณเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท. จะนำธนบัตรใหม่ชนิดราคา 20 บาทที่พิมพ์ด้วยวัสดุพอลิเมอร์ออกใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งแบบใหม่เป็นการพัฒนาคุณภาพให้ประชาชนได้ใช้ธนบัตรที่มีสภาพใหม่,สะอาดและใช้งานได้นานขึ้น ธนบัตรชนิดราคา 20 บาทเป็นธนบัตรที่ประชาชนใช้จ่ายหมุนเวียนเปลี่ยนมือบ่อย จึงทำให้ธนบัตรมีสภาพเก่ากว่าธนบัตรชนิดราคาอื่น การพิมพ์จากวัสดุพอลิเมอร์ซึ่งเป็นพลาสติกแบบพิเศษ จะไม่ดูดซับความชื้นและสิ่งสกปรกเหมือนธนบัตรกระดาษแบบเดิม

ด้วยลักษณะเฉพาะของธนบัตรพอลิเมอร์ จึงช่วยลดปริมาณการผลิตธนบัตรใหม่เพื่อทดแทนธนบัตรที่ชำรุด และเอื้อต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยสอดคล้องกับธนาคารกลางในหลาย ๆ ประเทศที่ได้ออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ เช่น อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ฯลฯ

มีภาพและลักษณะโดยรวมเหมือนกับธนบัตรกระดาษชนิดราคา 20 บาทในปัจจุบัน มีการใช้เทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงเช่นเดียวกับธนบัตรกระดาษ  แต่ที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาคือมีช่องใสที่สามารถมองเห็นทะลุได้ทั้งสองด้าน ด้านล่างเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเห็นเป็นสีเหลือบแดง นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มจุดสังเกตสำหรับผู้บกพร่องทางสายตาในบริเวณช่องใสด้านบนที่เป็นทรงหยดน้ำ โดยมีตัวเลข “20” ขนาดเล็กพิมพ์ดุนนูนเพื่อให้สัมผัสได้ง่ายขึ้น

คุณสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธปท. กล่าวว่า ธนบัตรแบบพอลิเมอร์ จะแก้ไขปัญหาธนบัตรแบบกระดาษเดิมที่มีการหมุนเวียนและต้องนำกลับเข้าระบบเพื่อทำลายอย่างน้อยทุก 2-3 ปี แต่ธนบัตรแบบพอลิเมอร์ มีคุณสมบัติไม่ดูดซับความชื้นและสิ่งสกปรก จึงมีความสะอาดมากกว่าและมีอายุใช้งานยาวนานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

ปัจจุบันธปท.พิมพ์ธนบัตรเข้าสู่ระบบ 1,800 ล้านฉบับต่อปี ลดลงจากเดิมที่พิมพ์ 2,000 ล้านฉบับต่อปี ในจำนวนนี้ เป็นธนบัตร 20 บาทกว่า 600 ล้านฉบับต่อปี มีสัดส่วนมากกว่า 30%ของจำนวนธนบัตรที่พิมพ์ทั้งหมด  มีมูลค่าหมุนเวียนอยู่ในระบบ 4.7 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ธปท.เคยนำวัสดุพอลิเมอร์มาใช้พิมพพ์ธนบัตรชนิดราคา 50 บาทแล้ว แต่เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปมาก ทำให้คุณภาพการพิมพ์มีความทนทานแตกต่างจากในอดีต ซึ่งการเริ่มนำมาใช้พิมพ์ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท ก็เป็นแนวปฏิบัติที่ ธปท.ได้ศึกษาจากหลายประเทศ ซึ่งในอนาคตก็จะเปลี่ยนไปใช้กับธนบัตรชนิดราคาอื่นด้วย