Home Uncategorized อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จัดพื้นที่ พระราม2-บางนา รับวัคซีนโควิด

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จัดพื้นที่ พระราม2-บางนา รับวัคซีนโควิด

714

พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ ประธานกรรมการบริหาร และ กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM  ร่วมเป็นอีกหนึ่งภาคีผลักดันการเดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติตามนโยบายภาครัฐ ที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ในกลุ่มประชากรของประเทศ เพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ สานต่อพันธกิจอันสำคัญนี้โดยให้ความร่วมมือกับ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 7 จัดพื้นที่ อินเด็กซ์  ลิฟวิ่งมอลล์  สาขาพระราม 2 (ถนนพระราม 2) และ สาขาบางนา (ถนนบางนา-ตราด) อำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ซึ่งสามารถรองรับประชาชนที่เข้ารับวัคซีนได้สาขาละ 1,000 คน/วัน โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป  มีแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางปะกอก 8 ควบคุมดูแลการฉีดวัคซีน และได้ยึดหลักแนวทางปฏิบัติการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) รวมถึงมาตรการความปลอดภัยต่างๆ ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้มีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 อันจะส่งผลให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติและผลักดันเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนได้โดยเร็วที่สุด