Home สิ่งที่น่าสนใจ ZEN Group คว้า SHA สร้างความมั่นใจลูกค้า

ZEN Group คว้า SHA สร้างความมั่นใจลูกค้า

599

“เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป” หรือ ZEN ตอกย้ำความมั่นใจผู้ใช้บริการร้านอาหารในเครือ ZEN Group ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงสาธารณะสุข โดยกรมควบคุมโรคและกรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มั่นใจกระตุ้นอัตราการเข้าใช้บริการแบบนั่งทานในร้านเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 15-20 %  

นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ZEN ผู้ประกอบธุรกิจบริการอาหาร (Food Services) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ที่ยังมีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นและเกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อยกระดับมาตรฐานร้านอาหารให้มีมาตรฐานปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น ZEN Group ได้เข้าร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณะสุข โดยกรมควบคุมโรคกรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้โครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA) เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในร้านอาหาร

ล่าสุดร้านอาหารในเครือ ZEN Group ทุกแบรนด์ ได้แก่ เซ็น เรสเตอรองค์, ตำมั่ว, ลาวญวน, เขียง, ออนเดอะเทเบิ้ล, อากะ และ ดินส์ ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่ยืนยันว่าทุกแบรนด์อาหารของ ZEN Group ได้ผ่านหลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัยอย่างเคร่งครัด เช่น สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การจัดการขยะ และสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหาร เป็นต้น นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวชาติที่จะกลับเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ หลัง ททท. เตรียมเปิดให้เป็นพื้นที่นำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบ 2 โดสในเดือนกรกฎาคมนี้

ทั้งนี้ ZEN Group มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขการนั่งทานในร้านอาหารทุกแบรนด์ให้กับลูกค้าคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กำลังเข้ามาในประเทศ ให้มั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยทั้งอาหารและบริการที่เราต้องการยกระดับให้ดียิ่งขึ้น และการได้รับตราสัญลักษณ์ SHA จะเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ลูกค้ากลับเข้ามาใช้บริการนั่งรับประทานภายในร้านเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 15-20% หลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ระลอก 3 พร้อมทั้งคาดการณ์ว่าหลังจากประเทศไทยเริ่มทยอยฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจร้านอาหารในช่วงครึ่งปีหลังจะฟื้นตัวอย่างโดดเด่น  และเชื่อว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคจะกลับมาใช้บริการนั่งทานในร้านอาหารเครือเซ็นกรุ๊ปเช่นเดิม