Home Uncategorized VL ร่วมฝ่าโควิด-19 จัดวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่พนักงาน

VL ร่วมฝ่าโควิด-19 จัดวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่พนักงาน

687
ชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ แห่งค่ายเรือขนส่งน้ำมัน บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ VL ตระหนักและใส่ใจต่อมาตรการดูแลและป้องกันพนักงานต่อสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 อย่างเข้มงวดและอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นบริษัทเรือขนส่งน้ำมันแห่งแรกที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 474 โดส เพื่อดำเนินการฉีดให้แก่พนักงานทั้งในส่วนสำนักงานและคนเรือ คนละ 2 โดส โดยได้มอบหมายให้ บมจ. โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ หรือ โรงพยาบาลอินเตอร์เมด (IMH) เป็นผู้รับวัคซีนจัดเก็บและดำเนินการฉีดให้ จัดว่าเป็นผู้นำองค์กรที่ห่วงใย และคำนึงถึงพนักงานเพิ่มพลังศรัทธาในการขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อไปด้วยกัน