Home Uncategorized UAC ส่งโรงงาน PPP หนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้โควิด-19

UAC ส่งโรงงาน PPP หนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้โควิด-19

713

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC และ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประเภทแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต โดยมี นายอำภร รัดเลิศ นายก อบต.กกแรต พร้อมด้วย นางสาวฉวีวรรณ พงศทัต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในช่วงสถานการณ์การระบาดของดไวรัสโควิด-19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต จังหวัดสุโขทัย