Home สิ่งที่น่าสนใจ TWPC ร่วมเสวนาฯ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม ส่งเสริมความยั่งยืน

TWPC ร่วมเสวนาฯ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม ส่งเสริมความยั่งยืน

483
โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC

บมจ.ไทยวา (TWPC ) ร่วมเสวนาในการประชุมครั้งสำคัญของโลก UNGC Virtual Leaders Summit 2021 (รูปแบบออนไลน์) จัดโดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ตอกย้ำการเป็นผู้นำความยั่งยืนของไทยในอุตสาหกรรมการเกษตร และอาหาร ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงมือผู้บริโภค (Creating Innovation and Sustainability from Farm to Shelf) สร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อโลกที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา 

นาย โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง  และผู้นำตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและเส้นก๋วยเตี๋ยว เปิดเผยว่า ในฐานะบริษัทอุตสาหกรรมการเกษตร และอาหาร ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์หลักในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารสู่ผู้บริโภคทั่วโลก ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงมือผู้บริโภค (Creating Innovation and Sustainability from Farm to Shelf) โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกด้านของห่วงโซ่คุณค่า  (Value Chain) ตั้งแต่กระบวนการปลูก การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และการจัดส่งสินค้า จึงให้ความสำคัญกับการบูรณาการเป้าหมายความยั่งยืนเข้าสู่กลยุทธ์ของธุรกิจ มุ่งเติบโตไปยังอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ไทยวา เราเชื่อว่าความยั่งยืนนั้นไม่สามารถสร้างได้จากคนเดียวแต่จะต้องเกิดจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายทั้งในและนอกองค์กร ที่มีส่วนช่วยพัฒนา ให้องค์กรเจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนนั้นไม่ใช่เพียงแค่เป้าหมายในระยะยาวเท่านั้น แต่ควรเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจในทุกๆ วัน การผสานกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเข้ากับพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ 3 จุดมุ่งหมาย คือ แหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืน ช่วยพัฒนาชุมชนที่ให้ชีวิตมีสุขภาพดีขึ้น รวมถึงการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้บริโภคนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีขึ้นในอนาคต ผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก คือ 1. การพัฒนาพนักงานเกษตรกร 2. พัฒนาโรงงานและชุมชนสีเขียว 3. พัฒนาชีวิตครอบครัวพนักงาน และ 4. วิจัยอาหารออร์แกนิคและอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของภาคธุรกิจที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) จำนวน 13 เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมาย ได้อย่างสอดคล้องกับขีดความสามารถและศักยภาพของบริษัทฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs: Sustainable Development Goals)  ภายในปี 2573 ด้วย

สำหรับการเสวนาในการประชุม UNGC Virtual Leaders Summit 2021 ครั้งนี้ เป็นการรวมสุดยอดผู้นำสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กที่รวมผู้นำระดับโลกกว่า 25,000 คน จากภาคธุรกิจ สหประชาชาติและประชาสังคมทั่วโลก พร้อมด้วยนักธุรกิจจากประเทศไทย ระดมความคิดรับมือกับความท้าทายของวิกฤตโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็ว เศรษฐกิจที่เลวร้าย พร้อมผนึกกำลัง ปรับเป้าหมายทางธุรกิจ และลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน