Home Uncategorized TWPC คว้ารางวัล APEA ปี 2021

TWPC คว้ารางวัล APEA ปี 2021

720

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC คว้ารางวัล Corporate Excellence Category ประเภท Agriculture Industry จากงาน Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2021 (APEA 2021) ซึ่งจัดโดย เอ็นเตอร์ไพรส์เอเชีย (Enterprise Asia) รางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย ที่มอบให้กับบริษัทฯ ที่มีผลงานด้านการขับเคลื่อนธุรกิจที่โดดเด่น สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นการบริหารงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual event เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้มีบริษัทไทยที่สามารถคว้ารางวัลในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 8 บริษัทด้วยกัน

โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC

นาย โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง  และผู้นำตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและเส้นก๋วยเตี๋ยว เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลด้านบริษัทยอดเยี่ยมที่มีผลงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตที่โดดเด่น (Agriculture Industry of the prestigious Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021) สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ และความมุ่งมั่นบริหารงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีศักยภาพพร้อมเรียนรู้และคิดค้นสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยเราเชื่อว่าพนักงานทุกคนถือเป็นรากฐานและหัวใจสำคัญของของเราในการสร้าง ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

“ไทยวา ส่งเสริมพนักงานในองค์กรในการสร้างนวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น สินค้า บริการ และกระบวนการใหม่ๆ เป็นต้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยคำนึงถึงมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีในองค์กรอย่างต่อเนื่อง จะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพได้อย่างสูงสุด และสามารถสร้างมูลค่าหรือการเติบโตให้กับบริษัทฯ หรือลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรได้ในระยะยาวอีกด้วย ซึ่งรางวัลนี้นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้รับการยอมรับในระดับเวทีสากล”

สำหรับก้าวต่อไปของ ไทยวาฯ เราจะมุ่งสู่การเป็นผู้นำระดับโลกในผลิตภัณฑ์แป้งและอาหารที่เกี่ยวข้อง ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความยั่งยืนจากแหล่งเพาะปลูกจากไร่จนถึงมือผู้บริโภคทั่วโลก ให้ดีขึ้นทุกวัน ด้วยแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยหลัก 6 ประการ ได้แก่ 1.การพัฒนาเกษตรกรและห่วงโซ่คุณค่า 2.ความเป็นเลิศและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 3.การขยายธุรกิจด้วยนวัตกรรม 4. เพิ่มความแข็งแกร่งในการขายและการจัดจำหน่าย 5.ขยายตลาดในประเทศไทยและ CLMV และ 6.มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และช่องทางการขายที่เติบโตสูง

Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021 Regional Edition เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ก่อตั้งในปี 2550 เพื่อยกย่องเกียรติภูมิความเป็นเลิศของผู้ประกอบการและผู้นำทางธุรกิจทั่วโลกที่มีแนวคิด วิสัยทัศน์และแนวทางในการบริหารงานที่โดดเด่น  ในปี 2564 นี้ รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในหัวข้อ “The Great Reset: Towards A Sustainable Recovery” โดยคัดเลือกผู้นำทางธุรกิจและองค์กรจากกว่า 14 ประเทศในเอเชีย ที่แสดงผลงานโดดเด่นและมีความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจจนประสบความสำเร็จในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเพื่อสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน