Home สิ่งที่น่าสนใจ TPS เปิดฉากลุย ธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เต็มสปีด

TPS เปิดฉากลุย ธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เต็มสปีด

1032
บุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TPS

บมจ.เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น (TPS) ใส่เกียร์ลุย “ธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้” ประกาศตั้งบริษัทย่อย “เอ็กซ์-ซีเคียว” เปิดให้บริการด้านความปลอดภัย ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างครบวงจร (MSS)  ฟาก”บุญสม กิจเกษตรสถาพร”ระบุ ตั้งเป้ารุกขยายฐานลูกค้าใหม่ พร้อมต่อยอดจากลูกค้าเดิมของบริษัทฯ คาดเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4/2564 มั่นใจ ช่วยสนับสนุนผลงานปีนี้โตโดดเด่น และผลักดันการเติบโตระยะยาว

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TPS ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เอ็กซ์-ซีเคียว จำกัด (X-Secure Co.,Ltd)  เป็นบริษัทย่อย เรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิดให้บริการด้านความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างครบวงจรหรือ Managed Security Service (MSS)

ทั้งนี้ จะให้คำปรึกษา และการออกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, จัดหาบริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ (CSOC: Cyber Security Operation Center & CSIRT : Cyber Security Incident Response Team ) ที่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีชั้นนำที่ทันสมัย เช่น นวัตกรรม AI (Artificial Intelligence) และ ML (Machine Learning) และการเข้าไปจัดการแก้ไข ป้องกัน ภัยคุกคามไซเบอร์ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน พัฒนาบุคลากร (People) และการสร้างขบวนการทำงาน (Process) ของลูกค้าที่ใช้บริการให้เข้าใจ ตระหนักถึงและสามารถรับหรือเผชิญเหตุกับสถานการณ์ภัยเพื่อการบริหารระบบสารสนเทศให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์ อย่างยั่งยืน

“บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเดินหน้ารุกขยายไปยังธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ซึ่งจะช่วยต่อยอดธุรกิจเดิม โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการจากฐานลูกค้าของ TPS และเจาะลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มเติม ซึ่งคาดว่า จะเห็นความชัดเจน และสามารถรับรู้รายได้ทันภายในไตรมาส 4 ของปีนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่า จะช่วยสนับสนุนรายได้และกำไรในปีนี้ให้เติบโตอย่างโดดเด่น และช่วยผลักดันการเติบโตได้ในระยะยาว”

นายบุญสม กล่าวอีกว่า แนวโน้มธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ยังมีการเติบโตอีกมาก เนื่องจาก ปัจจุบัน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจะให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลบนช่องทางออนไลน์ ทั้งซอฟต์แวร์ หรือระบบคลาวด์มากขึ้น เพราะต้องการใช้เป็นการป้องกันมิจฉาชีพ ซึ่งในวงการไอที รู้จักกันในนาม แรนซัมแวร์ (Ransomware) มัลแวร์ (Malware) เรียกค่าไถ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในภัยไซเบอร์ที่ร้ายแรงที่สุด  และกำลังแพร่ระบาดอย่างมากในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา โดยสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อระบบคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลขององค์กรต่าง ๆ จึงทำให้ผู้ประกอบการเกือบทุกอุตสาหกรรมให้ความสำคัญมากขึ้น ดังนั้นในส่วนของ TPS จึงมองเห็นโอกาส และบริษัทฯ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจนี้อยู่แล้ว สามารถเปิดให้บริการ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

อนึ่ง บริษัท เอ็กซ์-ซีเคียว จำกัด (X-Secure Co.,Ltd) เป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ บริการ  จัดหา ติดตั้ง และบริการจัดหาทรัพยากรบุคคล เพื่อระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  (Cyber Information Security) ทั้งด้านข้อมูลสารสนเทศ (Data Security) และระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Network Security)โดยมีทุนจดทะเบียน  3,000,000 บาท ซึ่ง TPS ถือหุ้นในสัดส่วน 60%