Home Uncategorized TPS เติมสุขให้สังคม ร่วมฝ่าโควิด-19

TPS เติมสุขให้สังคม ร่วมฝ่าโควิด-19

473

บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TPS ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งความห่วงใย ให้แก่ โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการ TPS เติมสุขให้สังคม” โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ข้าวกล่อง น้ำดื่ม และสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล, โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี, โรงพยาบาลราชพิพัฒน์, โรงพยาบาลนครปฐม, เรือนจำจังหวัดนนทบุรี, จุดบริการฉีดวัคซีนโลตัสพระราม 4, มูลนิธิดวงประทีป ,ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง และศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า กรุงเทพฯ