Home Uncategorized TPS มอบเครื่องช่วยหายใจให้รพ.มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

TPS มอบเครื่องช่วยหายใจให้รพ.มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

493

บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TPS ร่วมกับโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.รุ่นที่ 12) โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผู้มีจิตศรัทธา มอบเครื่องช่วยหายใจ High Flow Oxygen Therapy จำนวน 4 เครื่อง พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โรงพยาบาลสนาม) เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และเป็นกำลังใจให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในปัจจุบัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา