Home Uncategorized TPIPP ส่งมอบกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

TPIPP ส่งมอบกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

432

นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP นางณิธาวัน เลี่ยวไพรัตน์ (ซ้าย) ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน 1997 จำกัด และ นางสาวชุตินันท์ เลี่ยวไพรัตน์ (ขวา) ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทฯ ร่วมส่งมอบอาหารกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ จำนวน 1,000 กล่องต่อวัน ตลอดเดือนกรกฎาคม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถอยู่ในขณะนี้ และขอร่วมฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 นี้ ไปด้วยกัน โดยมี นางศิริลักษณ์ อุบลเหนือ (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันโรคผิวหนัง เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ