Home สิ่งที่น่าสนใจ TPCH ติดอันดับหุ้นยั่งยืนปีที่ 6 ในกลุ่ม ESG100

TPCH ติดอันดับหุ้นยั่งยืนปีที่ 6 ในกลุ่ม ESG100

661

TPCH สุดปลื้ม! ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ในกลุ่ม ESG100 ปี 64  ต่อเนื่องปีที่ 6 จากจำนวนทั้งสิ้น 824 หลักทรัพย์ มุ่งพัฒนาธุรกิจ องค์กร ไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและมีธรรมาภิบาลที่ดี

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ โดยหน่วยงาน ESG Rating ซึ่งเป็นผู้พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย และเป็นผู้จัดทำข้อมูลกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ได้ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG)  ประจำปี 2564 โดย TPCH มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มทรัพยากร (Resources) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 824 หลักทรัพย์ และยังเป็นบริษัทที่อยู่ในทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่อง 6 ปีติดต่อกัน (2559-2564)

“การได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนติดต่อกันเป็นปีที่ 6 นี้ แสดงให้เห็นถึง หลักการและแนวคิดในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่ได้มองเพียงผลกำไรจากการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน” นางกนกทิพย์ กล่าว

ด้าน นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งการพัฒนาองค์กรและสังคมควบคู่กันไป เพื่อให้มีการเติบโตในทุกด้านๆ  ในส่วนของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ เตรียมที่จะ COD โรงไฟฟ้าขยะ สยาม พาวเวอร์ (SP) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์ ภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ พร้อมทั้ง ยังคงมองหาโอกาสการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันรายได้และกำไรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้