Home สิ่งที่น่าสนใจ TPCH ฉลุย! โรงไฟฟ้าชุมชนฯ 8 โครงการ กำลังผลิต 27 MW

TPCH ฉลุย! โรงไฟฟ้าชุมชนฯ 8 โครงการ กำลังผลิต 27 MW

638

TPCH ผ่านคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ประเภทพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลและชีวภาพ จำนวน 8 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 27 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ฟาก “กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี” ระบุ พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงการ มั่นใจศักยภาพความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หวังดันกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมแตะ 250 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566 จากปัจจุบันอยู่ที่ 109 เมกะวัตต์ ช่วยสนับสนุนอนาคตโตโดดเด่น

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 รับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบ ไม่เกิน 150 เมกะวัตต์ โดยบริษัทย่อยของ TPCH ได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และคำเสนอขอขายไฟฟ้าทางเทคนิคจำนวน 8 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 27 เมกะวัตต์  

ทั้งนี้ กฟภ.มีกำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 9 กันยายน 2564 และกำหนดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หรือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564และกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สำหรับโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค จำนวน 2 โครงการ บริษัทฯ มีความพร้อมในการเตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา (ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564) ต่อไป

การผ่านเกณฑ์พิจารณาในขั้นตอนแรกเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก ซึ่งบริษัทฯ สามารถผ่านเกณฑ์พิจารณา จำนวน 8 โครงการ จากที่ได้ยื่นประมูลไป จำนวน 10 โครงการ โดยบริษัทฯ มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นอย่างดี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนอนาคตให้มีการเติบโตได้อย่างโดดเด่น” นางกนกทิพย์ กล่าว

ด้าน นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้งจำกัด (มหาชน)หรือ TPCH กล่าวว่า สำหรับโครงการที่ผ่านเกณฑ์พิจารณา 8 โครงการ แบ่งเป็นการผลิตประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล 7 โครงการและการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 1 โครงการ ประกอบด้วย 1.บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 9 จำกัด ที่ตั้ง ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่, 2.บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 10 จำกัด ที่ตั้ง ตำบลลุโบะบือา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส, 3.บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 11 จำกัด ที่ตั้ง ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส, 4.บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 14 จำกัด ที่ตั้ง ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส, 5.บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 15 จำกัด ที่ตั้ง ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส, 6.บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 18 จำกัด ที่ตั้ง ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร, 7.บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 19 จำกัด ที่ตั้ง ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี และ 8.โครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ บริษัท พี พี แอล พาวเวอร์ จำกัด ที่ตั้ง ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ปัจจุบัน TPCH มีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ไปแล้ว  10 แห่ง กำลังการผลิตรวม 109 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล CRB, MWE, MGP, TSG, PGP, SGP , PTG ,TPCH 5 , TPCH 1 และ TPCH 2 นอกจากนี้ บริษัทฯ เตรียมที่จะ COD โรงไฟฟ้าขยะ สยาม พาวเวอร์ (SP) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์ ภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ และหากบริษัทฯ ได้งานดังกล่าว จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้มีกำลังการผลิตรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  ทั้งโรงไฟฟ้าชีวภาพและชีวมวล250 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566 ” นายเชิดศักดิ์กล่าว