Home สิ่งที่น่าสนใจ THG ร่วมบริหาร รพ.เฉพาะกิจ 2 แห่ง ลดวิกฤตโควิดเตียงเต็ม

THG ร่วมบริหาร รพ.เฉพาะกิจ 2 แห่ง ลดวิกฤตโควิดเตียงเต็ม

696

บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG ขยายความร่วมมือ กทม. รับมือ COVID-19 ร่วมสนับสนุนภาพรัฐ เข้าบริหารจัดการโรงพยาบาเฉพาะกิจ ในสังกัด กทม. 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 2 และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการสีเหลือและสีแดง พร้อมสนับสนุนงบ 75 ล้านบาท ช่วยการก่อสร้าง จัดหาอุปกรณ์การแพทย์และทีมแพทย์ พยาบาล แก้ไขปัญหาขาดแคลนเตียงเพื่อช่วยคนไข้เข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต พร้อมใช้ประสบการณ์ด้านการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพกว่า 40 ปีเพื่อช่วยเหลือประชาชน

นายแพทย์วสันต์  อภิวัฒนกุล ผู้อำนวยการ Hospitel และโรงพยาบาลสนาม ของเครือบริษัท ธนบุรี
เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ
 THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด ‘ดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต’ (Lifetime Health Guardian for All) เปิดเผยว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของ นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัทฯ จึงได้ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์โรคระบาดนับตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ทั้งตรวจหาเชื้อ COVID-19 รับรักษาผู้ป่วย COVID-19ไปจนถึงช่วยภาครัฐกระจายฉีดวัคซีน เพื่อความปลอดภัยให้ประชาชน อีกทั้งยังให้การสนับสนุนภาครัฐ จัดตั้ง Hospitel และโรงพยาบาลเฉพาะกิจรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 และบรรเทาปัญหาขาดแคลนเตียงโรงพยาบาล ในสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทวีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดได้ขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับ กทม. เข้าบริหารโรงพยาบาลเฉพาะกิในสังกัด กทม. 2 แห่ง ดำเนินการโดยโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมืองให้การรักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ได้แก่ รงพยาบาลราชพิพัฒน์ 2 ในย่านพุทธมณฑลสาย 3 และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนทียน ซึ่งเตรียมเปิดให้บริการก่คนไข้ในเดือนกรกฎาคมนี้

สำหรับความร่วมมือกับ กทม.ครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้งบลงทุนรวมประมาณ 75 ล้านบาท เพื่อให้การสนับสนุนด้านต่างๆ แก่โรงพยาบาลเฉพาะกิจทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบางส่วน ให้ความช่วยเหลือด้านการวางระบบสาธารณูปโภคของโรงพยาบาล จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น จัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ตลอดจนจัดเตรียมอาหารและให้บริการห้องพักแก่คนไข

ทั้งนี้ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์มีจำนวนรวม 190 เตียง สามารถรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการ
ปานกลาง (สีเหลือง) 150 เตียง และอาการรุนแรง (สีแดง) 40 เตียง ส่วนโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน  มีเตียงรวม 117 เตียง รองรับผู้ป่วยที่มีอาการสีเหลือง 100 เตียง และผู้ป่วยที่มีอาการสีแดง 17 เตียง ซึ่งจะช่วยรองรับการรักษาผู้ป่วยและลดโอกาสการติดเชื้อที่มีอาการหนักหรือเสียชีวิต

“เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มจำนวนเตียง เพื่อให้ผู้ติดเชื้อสามารถเข้าถึงการรักษาและได้รับยาอย่างทันท่วงที โดยพร้อมใช้ประสบการณ์ด้านการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพกว่า 40 ปีจากทีมแพทยของเครือ THG ผนึกความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในครั้งนี้” นายแพทย์วสันต์ กล่าว