Home สิ่งที่น่าสนใจ SSP ไฟเขียวซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ 

SSP ไฟเขียวซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ 

473

กำธร วังอุดม ประธานกรรมการ (กลาง) , วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) ,สุกัญญา โภคะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ด้วยมูลค่าลงทุน 500 ล้านบาท ประเมินอัตราผลตอบแทน( IRR) เบื้องต้นระดับ 10% และจะทำให้รับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าทันที โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ