Home สิ่งที่น่าสนใจ SSP เทกฯ โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW มูลค่าลงทุน 500 ล้าน

SSP เทกฯ โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW มูลค่าลงทุน 500 ล้าน

701
วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SSP

ผู้ถือหุ้น SSP ไฟเขียวอนุมัติทุ่มงบ 500 ล้านบาท ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดนครราชสีมา ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ มั่นใจให้ผลตอบแทนดี คาด IRR 10%  ฟากซีอีโอ “วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์” ระบุสามารถรับรู้รายได้ทันที ขณะที่ในช่วงครึ่งปีหลังโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่น ขนาด 20 เมกะวัตต์ และเวียดนาม ขนาด 48 เมกะวัตต์เตรียม COD ตามแผน ส่งผลให้กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมปี 64 มากกว่า 200 เมกะวัตต์ สนับสนุนผลงานทำสถิติสูงสุดต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบครบวงจร 

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SSP เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกกะวัตต์ โดยการซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท ยูนิ พาวเวอร์ เทค จำกัด (ยูพีที) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นของยูพีที รวมถึงสิทธิในการรับชำระหนี้เงินกู้ในส่วนที่ยูพีทียังคงค้างชำระแก่ผู้ถือหุ้นของยูพีทีด้วย มูลค่าลงทุนรวม 500 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเข้าทำรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นของยูพีที จำนวน 119,070 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วน 49% ภายในเดือน กรกฎาคม 2564 และคาดว่าจะเข้าทำรายการเพื่อให้ได้ ซึ่งหุ้นของยูพีทีจำนวน 123,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วน 51% ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 รวมเป็นการเข้าซื้อหุ้นของยูพีทีทั้งสิ้นจำนวน 243,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 100%

ทั้งนี้ บริษัท ยูนิ พาวเวอร์ เทค จำกัด (ยูพีที) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล โดยดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลัง 9.9 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ตำบลสี่คิ้ว อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 มีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นจำนวน 20 ปีนับแต่วัน COD

การเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลในครั้งนี้จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่งเบื้องต้นได้มีการประเมินอัตราผลตอบแทน( IRR)ในระดับ 10% และคาดว่าจะใช้เวลาคุ้มทุนภายใน 7 ปี โดยราคารับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ที่ 4.50 บาทต่อหน่วย ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯสามารถรับรู้รายได้และกำไรจากการจำหน่ายไฟฟ้าเข้ามาทันที  ถึงแม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 แต่บริษัทฯยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ โดยช่วงครึ่งหลังของปีนี้ โรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าในเวียดนาม กำลังการผลิต 48 เมกะวัตต์ เตรียมขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ตามแผน ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตรวมทะลุ 200 เมกะวัตต์  จากปัจจุบันอยู่ที่ 143 เมกะวัตต์ อีกทั้งยังคงมองหาโอกาสการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันรายได้และกำไรสร้างสถิติสูงสุดใหม่ สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

นายวรุตม์ กล่าวอีกว่า การเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลของ SSP ถือเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบครบวงจร อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงมองหาการลงทุนในทุกรูปแบบที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อไป โดยวางเป้าหมายช่วง 3-5 ปีข้างหน้า กำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเป็น 400 เมกะวัตต์ ผลักดันผลการดำเนินงานสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง