Home Uncategorized SISB ร่วมสนับสนุนฉีดวัคซีนโควิด-19

SISB ร่วมสนับสนุนฉีดวัคซีนโควิด-19

635

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ SISB CARES! โดยให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากรของโรงเรียนทั้งครู และพนักงานทั่วไปของบริษัท และมีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครูและบุคลากร ก่อนเริ่มปีการศึกษาใหม่ในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ ซึ่ง SISB มุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ขณะเดียวกันต้องการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน และผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียน