Home สิ่งที่น่าสนใจ SISB ปรับแผนการเรียนการสอนผ่านออนไลน์

SISB ปรับแผนการเรียนการสอนผ่านออนไลน์

454

ยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , สุนันทา ลีลาเเสงสาย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี และ ศุภกร อุณหไพบูลย์ นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB ร่วมจัดงาน Analyst Meeting สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564 เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ยังไม่เห็นสัญญาณลดลงอย่างชัดเจน จึงปรับรูปแบบการเรียนการสอนผ่านออนไลน์แทน พร้อมทั้งเดินหน้าขยายกิจการ “โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี” Phase II คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดรับนักเรียนเพิ่มได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ส่วนโรงเรียน SISB จังหวัดนนทบุรี ได้มีการทำพิธีลงเสาเข็มก่อสร้าง ซึ่งการก่อสร้างแบ่งเป็นสองเฟส คาดว่าเฟสแรกจะพร้อมเปิดให้บริการภายในเดือนสิงหาคม 2565