Home สิ่งที่น่าสนใจ SFT ลูกค้าสั่งออเดอร์พุ่งแรง รับเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว

SFT ลูกค้าสั่งออเดอร์พุ่งแรง รับเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว

362

บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ SFT หนึ่งในผู้นำการให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปในภูมิภาคอาเซียน กดปุ่มเดินเครื่องจักรเชิงพาณิชย์ใหม่กำลังการผลิต 25 ล้านเมตร รับดีมานด์ความต้องการฉลากฟิล์มหดรัดรูปเพื่อใช้สร้างตราสินค้าพุ่งแรง หลังทิศทางเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว หนุนกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อส่งออกไปต่างประเทศเพิ่ม  

นายซุง ชง ทอย ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SFT หนึ่งในผู้นำการให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป
ในภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ ลงทุนเครื่องจักรไลน์การผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูประบบกราเวียร์ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีก 25-30 ล้านเมตร ปัจจุบันได้เริ่มเดินเครื่องจักรเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการด้านการผลิตที่มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการฉลากฟิล์มหดรัดรูปของลูกค้า นำไปใช้สร้างตราสินค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อภาพรวมรายได้ในปีนี้เติบโตตามแผน 15-20%

ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าหลักในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มียอดคำสั่งซื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เช่นเดียวกับฐานลูกค้าในกลุ่มส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศที่มีคำสั่งซื้อฟื้นตัวอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน หลังแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้อัตราการใช้เครื่องจักรโดยเฉลี่ยในไตรมาสนี้คาดว่าจะสูงกว่าไตรมาสแรกของปีนี้ ที่มีอัตราการใช้เครื่องจักร 76.11% สะท้อนถึงศักยภาพด้านการผลิตที่มีประสิทธิภาพและยังช่วยสนับสนุน Economy of Scale ที่บริหารจัดการต้นทุนการผลิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายฐานลูกค้าใหม่ เพื่อนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปที่มีสินค้าและบริการแบบครบวงจร เข้าไปช่วยเหลือลูกค้าสร้างตราสินค้าผ่านผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์หดรัดรูป โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าส่งออก ทั้งอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ทำให้ SFT ใช้กำลังการผลิตระบบการพิมพ์แบบกราเวียร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลดีต่ออัตราการใช้เครื่องจักรทั้งปีของระบบการพิมพ์แบบกราเวียร์อยู่ที่ 70.23% รวมถึงกลุ่มเครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและอื่นๆ ทำให้อัตราการใช้เครื่องจักรระบบการพิมพ์แบบดิจิทัลเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 45.39% ของกำลังการผลิตทั้งหมด

“ปีนี้เราเห็นคำสั่งซื้อฉลากฟิล์มหดรัดรูปที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งจากลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่ที่เข้ามาให้เราผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูป เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสของ SFT ที่มีความพร้อมด้านการผลิตสินค้าจากไลน์การผลิตใหม่ ทำให้เราตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ SFT ให้เติบโตไปตามแผนที่วางไว้” นายซุง ชง ทอย กล่าว