Home Uncategorized SFT รับ winner 2 รางวัล จากเวทีประกวดระดับอาเซียน

SFT รับ winner 2 รางวัล จากเวทีประกวดระดับอาเซียน

314

นายซุง ชง ทอย (ที่ จากซ้าย) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทยจำกัด (มหาชนหรือ SFT รับ รางวัล จากเวที HP Inkspiration Awards 2021 (HP Indigo Digital Print) ประเทศสิงคโปร์ ในสาขาฉลากฟิลม์หดรัดรูป (Shrink Sleeves) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 14 โดยได้รับความสนใจจากผู้ผลิตและผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการพิมพ์ดิจิทัลที่โดดเด่น และมีประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกมากกว่า 20 ประเทศ รวมถึงประเทศญี่ปุ่นที่ได้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ตอกย้ำ SFT ในฐานะผู้นำการให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปในภูมิภาคอาเซียน