Home Uncategorized SCGP มอบกระดาษ หนุนหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 

SCGP มอบกระดาษ หนุนหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 

916

วิมล จันทร์เทียร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน SCGP ร่วมมอบกระดาษถ่ายเอกสาร แบรนด์ไอเดียและแบรนด์สุพรีม จำนวนรวมกว่า 9,000 รีม ให้หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อนำไปใช้เก็บข้อมูลของผู้เข้ารับบริการ และอำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่าง ๆ ภายในหน่วยบริการ โดยได้ทำการส่งมอบแล้วให้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หน่วยบริการฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ โรงพยาบาลบางปะกอก อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพ

ทั้งนี้ SCGP ยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และคนไทยทุกคน ให้ร่วมกันก้าวผ่านความท้าทายในวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน