Home Uncategorized PRAPAT MODEL คว้า IPHA การันตีโรงงานปลอดโควิด-19

PRAPAT MODEL คว้า IPHA การันตีโรงงานปลอดโควิด-19

364
วีระพงค์ ลือสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT

นายวีระพงค์ ลือสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT เปิดเผย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในส่วนของคลัสเตอร์โรงงานพื้นที่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ว่าในฐานะที่  PRAPAT มีสำนักงานและโรงงานผลิตในพื้นที่​เดียวกันกับที่พบคลัสเตอร์ จึงออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในบริษัท โดยพนักงานและผู้มาติดต่อ ต้องสวมหน้ากากอนามัย , ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมทั้งตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริษัท พร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดภายในสำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในแต่ละวัน เพื่อให้พนักงาน ผู้มาติดต่อ และลูกค้า มั่นใจในมาตรการป้องกันของบริษัท

แต่ทันที ที่จังหวัดเพชรบุรี มีคำสั่งล็อกดาวน์พื้นที่รอยต่อตำบล 6 ตำบล ในอ.เขาย้อย บริษัท ได้ประกาศให้พื้นที่สำนักงานและโรงงานผลิตเขาย้อย เป็นพื้นที่ปลอดภัยสูงสุด ยกระดับคุมเข้มความปลอดภัยโรงงานป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 1 เดือน โดยพนักงานประจำสำนักงานปรับเป็นการทำงานแบบ Work From Home แต่ถ้ามีการเดินทางมาทำงานต้องพักที่บ้านพักที่บริษัทจัดเตรียมไว้เท่านั้น   ในส่วนของฝ่ายการผลิตให้มีการทำงานปกติและพักในหอพักที่

บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ พร้อมขอความร่วมมือพนักงานทั้งหมด ห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงจัดทีมแพทย์เข้าตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับพนักงานทั้งหมด ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด

การบริหารจัดการป้องกันโควิด-19 อย่างอย่างจริงจังและเข้มงวด ทำให้  PRAPAT ได้รับเครื่องหมายรับรองตนเองด้านสุขอนามัย หรือ IPHA (Industrial and Production Hygiene Administration) สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค สถาบันอาหาร และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มอบให้แก่สถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสถานที่ กระบวนการผลิต และบุคลากร ได้มาตรฐานและครบถ้วนตามเกณฑ์ของ IPHA

“สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 PRAPAT ได้ยกระดับการบริหารจัดการป้องกันอย่างเข้มงวด กำหนดรูปแบบมาตรการปกป้องสู้วิกฤตโควิด-19 เต็มรูปแบบ  “PRAPAT  MODEL”  เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างสูงสุดของพนักงาน คู่ค้า และลูกค้า  ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐาน IPHA จึงช่วยตอกย้ำถึงคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยการผลิตในทุกขั้นตอน รวมถึงยังได้จัดเตรียมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน เพื่อไม่ให้คู่ค้าและลูกค้าได้รับเสียหายจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น” นายวีระพงค์ กล่าว