Home สิ่งที่น่าสนใจ Phuket Sandbox สื่อกลางนำรัก “หนุ่มฮ่องกง-สาวไทย”

Phuket Sandbox สื่อกลางนำรัก “หนุ่มฮ่องกง-สาวไทย”

675
วันนี้ 12 ก.ค.64 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต นายจีระศักดิ์ คงธนถาวรสกุล ปลัดอําเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร อำเภอเมืองภูเก็ต ได้ดำเนินการจดทะเบียนสมรสให้กับ นางสาวณัฐนันท์ ฉันทแดนสุวรรณ อายุ 32 ปี และ นายฟรานซิส หว่อง ชาวฮ่องกง อายุ 32 ปี ซึ่งการจดทะเบียนสมรสในครั้งนี้ มีความพิเศษเนื่องจากผู้ที่เดินทางเข้ามาจดทะเบียนฝ่ายชายเป็นชาวฮ่องกง เดินทางมาจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตผ่านโครงการ Phuket Sandbox ส่วนฝ่ายหญิงเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร
นางสาวณัฐนันท์ ฉันทแดนสุวรรณ เล่าให้ฟังว่าตนเองเป็นคนไทยเมื่อ 4 ปี ก่อน ได้เดินทางไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษและได้พบรักกับ นายฟรานซิส หว่อง ชาวฮ่องกง โดยได้วางแผนจะแต่งงานกันแต่ด้วยสถานการณ์ covid-19 จึงทำให้ต้องชะลอการจัดงานแต่งงาน เมื่อมีโครงการ Phuket Sandbox ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ นายฟรานซิส หว่อง ชาวฮ่องกง จึงเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อมาพบกันและจดทะเบียนสมรสกันที่จังหวัดภูเก็ต และจากนี้ 1 ปีตนเองจะวางแผนไปอยู่ที่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อใช้ชีวิตคู่ร่วมกันต่อไป
นายฟรานซิส หว่อง ชาวฮ่องกง กล่าวว่าโครงการ Phuket Sandbox เป็นโครงการที่ดีมาก แม้ในขั้นแรกจะมีความยุ่งยากและความละเอียดของการเตรียมเอกสาร แต่เมื่อเอกสารครบและได้รับการอนุมัติแล้ว ก็เดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต ได้ทันที เมื่อถึงจังหวัดภูเก็ตได้รับการดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นอย่างดี
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ