Home สิ่งที่น่าสนใจ NER คว้ารางวัล Master  Entrepreneur Award กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร

NER คว้ารางวัล Master  Entrepreneur Award กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร

383
ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ คว้ารางวัล Master Entrepreneur Award กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร จากเวที Asia Pacific Entrepreneurship Award 2021 (APEA) โดยคัดเลือกผู้บริหารที่มีแนวคิด วิสัยทัศน์ ในการบริหารองค์กร ผลประกอบการให้เติบโตและสนับสนุนให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการปฎิบัติหน้าที่ รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเพื่อสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน