Home Uncategorized Meal For You ส่งอาหารปรุงสุกถึงหน้าบ้านผู้ป่วยกักตัว

Meal For You ส่งอาหารปรุงสุกถึงหน้าบ้านผู้ป่วยกักตัว

681

กลุ่มเซ็นทรัล โดย เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (ซีอาร์จี) ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดโครงการ Meal for You จัดส่งอาหารปรุงสุก มื้อทุกวัน จากร้าน อร่อยดี และแบรนด์อื่น ๆ ในเครือซีอาร์จี ให้ผู้ป่วยสีเขียวที่กักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ในรัศมี กมของโรงพยาบาล ผ่านบริการ แกร็บเอ็กซ์เพรส (GrabExpress) โดย กลุ่มเซ็นทรัลยังร่วมสมทบทุนมื้ออาหารเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ป่วยได้บริโภคอาหารที่หลากหลายตามหลักโภชนาการ ควบคู่กับการรักษาผ่าน Teleclinic ที่มีประสิทธิภาพจากทีมแพทย์

ณัฐ วงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล

นายณัฐ วงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาการขาคแคลนเตียงรักษา จึงเป็นที่มาของมาตรการทางการแพทย์ที่เรียกว่า Home Isolation หรือการกักตัวเองที่บ้านของกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว โดยทางโรงพยาบาลจะประเมินการรักษาทางออนไลน์แบบรายวัน พร้อมจัดส่งอุปกรณ์วัดไข้ ยา และอาหารทุกมื้อ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มเซ็นทรัล โดยบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย จึงได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็น ผู้ดำเนินการจัดส่งอาหารปรุงสุกจาก แบรนด์ “อร่อยดี” และแบรนด์อื่น ๆ ในเครือซีอาร์จี มอบให้กับผู้ป่วยที่เข้าร่วมมาตรการ Home Isolation ของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ ภายในรัศมี กม. ครบทั้ง มื้อทุกวัน โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ แกร็บ (Grab) อำนวยความสะดวกในการจัดส่งอาหารให้กับผู้ป่วยถึงที่พัก ผ่านบริการแกร็บ เอ็กซ์เพรส ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย ทั้งนี้ ซีอาร์จีและแกร็บจะรักษาข้อมูลของผู้ป่วยตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลผู้ป่วยที่ทางเราได้รับจากทางโรงพยาบาลจะถูกทำลายทิ้งทันทีเมื่ออาหารส่งถึงผู้ป่วยวันต่อวัน

นอกจากนี้ กลุ่มเซ็นทรัลยังได้ร่วมสมทบทุนค่าอาหารและบริการจัดการ ที่ทางโรงพยาบาลได้รับจากทางภาครัฐเพิ่มเติมอีกด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยได้บริโภคอาหารที่หลากหลายยิ่งขึ้นและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทางด้าน ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พบว่าจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นทั้งใน โรงพยาบาลและ Hospitel  ซึ่งเราดูแลกว่า 500 ราย เกือบทุกวัน ทำให้ไม่สามารถมีเตียงรองรับเพียงพอ อีกทั้งทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจำกัด ดังนั้นทางออกของปัญหาดังกล่าว คือ การดูแลคนไข้ที่บ้านระหว่างรอเตียง (home isolation) โดยเราได้เตรียมทีมแพทย์ ทีมพยาบาล ระบบเทคโนโลยี  ยา และ อาหาร เพื่อสื่อสารและอำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ ภายใต้แนวคิด การที่คนไข้ยังไม่มีเตียงในโรงพยาบาล แต่หากมีทีมแพทย์และพยาบาลพร้อมติดต่อใกล้ชิด จะช่วยทำให้คนไข้อุ่นใจ ทั้งนี้ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการไม่รุนแรง และสามารถหายป่วยได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาโรงพยาบาล

สำหรับด้าน “มื้ออาหาร” ทางเราได้มองหาพันธมิตรในการดำเนินการจัดทำและจัดส่งอาหาร เพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล จึงขอรับการสนับสนุนจาก กลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งมีธุรกิจร้านอาหาร ในการเป็นตัวกลางจัดสรรอาหารปรุงสุก ส่งถึงผู้ป่วย Home Isolation ภายใต้การดูแลของทางโรงพยาบาล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในชื่อโครงการ MEAL FOR YOU โดยมีการนำร่องจัดส่งอาหารผ่านแกร็บให้กับผู้ป่วยบางรายแล้ว

กลุ่มเซ็นทรัล จะอยู่เคียงข้างคนไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง ด้วยกำลังใจที่ส่งให้กันและกัน เพื่อรอยยิ้มของคนไทยได้กลับมาอีกครั้ง