Home Uncategorized MBK ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย ให้กรมการขนส่งทางบก

MBK ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย ให้กรมการขนส่งทางบก

473

นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า (ที่ 6 จากซ้าย)  พร้อมด้วย นางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร (ที่ 8 จากซ้าย) นายพงศ์วิกรานต์ วิศรุตโชติสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความปลอดภัย (ที่ 1 จากซ้าย) บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน ) นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) และ นายวริน อิทธิโรจนกุล ประธานบริหาร บริษัท เรดิสัน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ น้ำดื่ม MBK จำนวน 5,000 ขวด และ หน้ากากอนามัย จำนวน 20,000 ชิ้น   ให้กับกรมการขนส่งทางบก โดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ที่ 5 จากซ้าย) ให้เกียรติรับมอบ  พร้อมนำไปจัดสรรส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ และพนักงานที่ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  โควิด – 19 ต่อไป  ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก