Home Uncategorized MBK ผนึก สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

MBK ผนึก สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

325

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีปริมาณโลหิตสำรองที่เพียงพอต่อความต้องการสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ และลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมี นายสมพล ตรีภพนารถ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมด้วย นายวิศาล สิปิยารักษ์ (ที่ จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ และ รองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด นางสาวศตกมล วรกุล (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กลุ่มพนักงานจิตอาสา MBK Spirit ผู้ประกอบการร้านค้า และ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานพญาไท ฮอลล์ ชั้น G