Home Uncategorized LEO ร่วมสนับสนุน พนักงานฉีดวัคซีนโควิด-19 

LEO ร่วมสนับสนุน พนักงานฉีดวัคซีนโควิด-19 

435

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO ให้การสนับสนุนและผลักดันให้พนักงานในทุกแผนก รวมทั้งครอบครัวของพนักงาน  เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่ติดต่องานกับ LEO ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทฯให้การสนับสนุน และสอดคล้องกับนโยบายองค์กรที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล (HUMAN CAPITAL) และมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าตลอดเวลาในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย โดยทางบริษัทฯ ได้ช่วยประสานงานกับทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดรถรับ-ส่ง อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานทุกคนที่ต้องการเดินทางไปฉีดวัคซีนตามจุดบริการทั่วกรุงเทพมหานคร