Ichiran Thailand Authorized ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ออกแถลงขออภัยและขอแสดงความเสียใจกับการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนจนทำให้เกิดการเข้าใจผิด และขอชี้แจงข้อมูล โดยพร้อมน้อมรับคำแนะนำติชมเพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

จากกรณีที่มีการโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์และรายงานข่าวเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจาก อิจิรัน ป๊อปอัพสโตร์ ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นั้น บริษัท วี ทู วี จำกัด ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อิจิรันอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เข้าใจดีถึงความรู้สึกของผู้บริโภค และได้ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุโดยทันที โดยพบว่าเกิดจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน จนทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากอิจิรัน ป๊อปอัพสโตร์ โดยบริษัทฯ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งขออภัยอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รับผลกระทบจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวเป็นอย่างสูงด้วยเช่นกัน

ก่อนอื่น บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ในฐานะผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อิจิรันอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เราต้องการขอบคุณผู้บริโภค จึงได้ร่วมกับอิจิรัน ประเทศญี่ปุ่น นำเมนูพิเศษคือ คามาดาเระ ทงคตสึ ราเมง ที่มีจำหน่ายที่อิจิรัน เมืองฟุกุโอกะ เท่านั้น มาจำหน่ายเป็นครั้งแรกในไทย ณ ป๊อปอัพสโตร์ ซึ่งวัตถุดิบและขั้นตอนการปรุงเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยอิจิรัน ประเทศญี่ปุ่นทุกประการและทุกขั้นตอน แต่ได้มีการปรับให้เหมาะกับบริการ ณ ป๊อปอัพสโตร์ที่มีข้อจำกัดมากกว่าการปรุงที่ร้าน

โดยเส้นราเมงและน้ำซุปนั้นจัดเตรียมโดยอิจิรัน ประเทศญี่ปุ่น ส่วนขั้นตอนการปรุงหมูชาชู เป็นกรรมวิธีที่ปรับให้เข้ากับป๊อปอัพสโตร์เช่นกัน หากแต่การใช้เนื้อหมูจะแตกต่างออกไปในแต่ละประเทศ ส่วนการปรุงสดนั้นหมายถึงการปรุงสด ณ ป๊อปอัพสโตร์โดยเชฟจากประเทศญี่ปุ่นที่ปรุงและดูแลให้วัตถุดิบและกรรมวิธีการปรุงเป็นไปตามมาตรฐานของอิจิรัน

บริษัทฯ ขอย้ำว่า เราให้ความสำคัญอย่างสูงสุดกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอให้แก่ผู้บริโภค เพราะการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ามีความสำคัญเป็นอันดับแรก ภายใต้การ
ดำเนินงานที่ได้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารของอิจิรัน ประเทศญี่ปุ่น และสอดคล้องกับข้อบังคับของประเทศไทยในด้านความปลอดภัยทางอาหารที่เกี่ยวข้อง