Home Uncategorized Blood Donation ครั้งที่ 21 ร่วมต่อชีวิตผู้ป่วย

Blood Donation ครั้งที่ 21 ร่วมต่อชีวิตผู้ป่วย

388

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ส่งมอบโลหิตให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยและสำรองเลือดไว้ใช้ยามขาดแคลนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19  ภายใต้กิจกรรม Blood Donation จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 21 ส่งมอบโลหิตไปแล้วจำนวน 1.1 ล้านซีซี  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา