Home Uncategorized ตู้บุญเติม Big cleaning ครั้งใหญ่ทั่วประเทศ

ตู้บุญเติม Big cleaning ครั้งใหญ่ทั่วประเทศ

441

นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMART ผู้นำเครือข่ายช่องทางบริการอัตโนมัติและการเงินครบวงจร ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผ่าน ตู้บุญเติม เปิดเผยว่า บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทมีนโยบายการคำนึงถึงความสะอาดของตู้  โดยเฉพาะช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลายพื้นที่ บริษัทยิ่งเข้มงวดมากขึ้น โดยล่าสุดบริษัทได้ร่วมกับตัวแทน “ตู้บุญเติม” ทั่วประเทศ ส่งทีมงานเข้าตรวจสอบ ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อตู้บุญเติมครั้งใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสบายใจ และปลอดภัยเมื่อต้องมาใช้งานที่ “ตู้บุญเติม” โดยกำชับให้พนักงานและตัวแทนป้องกันตัวเองอย่างรัดกุม โดยหลังจากนี้จะยังคงรักษามาตรฐานในการให้ตัวแทนดูแล ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อพื้นผิวสัมผัสตู้บุญเติมอย่างสม่ำเสมอ

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงมากขึ้น  ตู้บุญเติม กว่า 130,000 ตู้ ทั่วประเทศ จะยังคงให้บริการธุรกรรมต่างๆมากกว่า 80 บริการ  ซึ่งเป็นทางเลือกในการทำธุรกรรมที่สำคัญ ทั้งธุรกรรมเติมเงิน เติมวอลเล็ท ซื้อโปร/แพ็คเสริม ชำระบิล รวมถึงธุรกรรมฝาก-โอนเงิน ซึ่งลูกค้าไม่จำเป็นต้องไปห้างฯ ธนาคาร หรือสถานที่แออัด หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้คน ช่วยลดการเดินทางเพราะ ตู้บุญเติม ตั้งอยู่ทุกชุมชน และหมู่บ้าน เพื่อให้เราสามารถปลอดภัยในวิกฤตเช่นนี้ไปด้วยกัน