Home สิ่งที่น่าสนใจ BGRIM ขึ้นแท่นนำเข้า LNG เอกชนรายใหญ่ที่สุดแล้ว

BGRIM ขึ้นแท่นนำเข้า LNG เอกชนรายใหญ่ที่สุดแล้ว

851
ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM

บี.กริม เพาเวอร์ เฮ กกพ. ไฟเขียวนำเข้า LNG เพิ่ม 5.5 แสนตัน รวม 1.2 ล้านตันต่อปี ป้อนโรงไฟฟ้าเพิ่ม 13 ราย ก้าวสู่หนึ่งในผู้นำเข้า LNG เอกชนรายใหญ่ที่สุด

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้น 100% ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการเพิ่มปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) อีกจำนวนไม่เกิน 550,000 ตันต่อปีและเห็นชอบให้เพิ่มรายชื่อลูกค้าเพื่อจัดจำหน่ายเพิ่มเติมให้กับโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการของกลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ อีกจำนวน 13 ราย

ก่อนหน้านี้ บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper) จาก กกพ. จำนวน 650,000 ตันต่อปี เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าที่จะหมดอายุสัญญาลง 5 โครงการ ของกลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ในปี 2565

ส่งผลให้ปริมาณการนำเข้า LNG ในแต่ละปีของกลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เพิ่มขึ้นเป็น 1,200,000 ตันต่อปี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้นำเข้า LNG ภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดที่จะจำหน่าย LNG ให้กับโครงการโรงไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม (SPP) และยังจะช่วยเอื้อประโยชน์ในด้านการบริหารต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติซึ่งมีสัดส่วน 65-70% ของต้นทุนในการขายและให้บริการของ บี.กริม เพาเวอร์