Home สิ่งที่น่าสนใจ BEAUTY แต่งตั้งผู้แทนร้านค้าปลีกรายใหญ่ภาคตะวันออก

BEAUTY แต่งตั้งผู้แทนร้านค้าปลีกรายใหญ่ภาคตะวันออก

259

ดร.พีระพงษ์ กิตติเวชโภคาวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAUTY) ลงนามในสัญญาร่วมกับ นายสมพงษ์ เกียรติยุทธชาติ กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ฟลาวเวอร์ ตัวแทนจำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคในเขตภาคตะวันออก เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยผ่านช่องทางจำหน่ายร้านค้าปลีกรายย่อย ครอบคลุมพื้นที่เขตภาคตะวันออก 8 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก ซึ่งมีจุดจำหน่ายรวมทั้งสิ้นกว่า 1,500 จุดจำหน่าย ณ สำนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ฟลาวเวอร์ จ.ชลบุรี