Home สิ่งที่น่าสนใจ BEAUTY บุกตลาดภาคตะวันตก 8 จังหวัดรวด

BEAUTY บุกตลาดภาคตะวันตก 8 จังหวัดรวด

825

อัญชลี เกิดจั่น ผู้จัดการอาวุโสฯ บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ หรือ BEAUTY เป็นตัวแทนลงนามในสัญญาร่วมกับ สุรัตน์ รัตนไพบูลย์ กรรมการ บริษัท รัตนไพบูลย์ สมุทรสงคราม 2555 จำกัด ตัวแทนจำหน่ายการขายส่งสินค้ารายใหญ่ในเขตภาคตะวันตก เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยผ่านช่องทางจำหน่ายร้านค้าปลีกรายย่อย ครอบคลุมพื้นที่เขตภาคตะวันตก 8 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, เพชรบุรี, ประจวบฯ, นครปฐม, ราชบุรี, กาญจนบุรี และ สุพรรณบุรี ซึ่งมีจุดจำหน่ายรวมทั้งสิ้นกว่า 1,500 จุดจำหน่าย ณ สำนักงาน บริษัท รัตนไพบูลย์ สมุทรสงคราม 2555 จำกัด จ.สมุทรสงคราม