Home Uncategorized AQUA มอบข้าวสารอาหารแห้งสู้โควิด-19

AQUA มอบข้าวสารอาหารแห้งสู้โควิด-19

392

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA ส่งบริษัทย่อย บริษัท ไทยคอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับ เนชั่นทีวี มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับวัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยมี นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนมอบให้กับพระสงฆ์