Home Uncategorized APM เยี่ยมชมโรงงาน เอส.พี. ออโต้โปรดักส์

APM เยี่ยมชมโรงงาน เอส.พี. ออโต้โปรดักส์

527

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ ผศ.สุดา ปีตะวรรณ ที่ปรึกษา พร้อมด้วยคุณณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ  และ ทีมงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท เอส.พี. ออโต้โปรดักส์ จำกัด  (SP) ผู้ผลิตชุดสายไฟในรถยนต์ โดยมี คุณภารณ ธีรภานุ กรรมการบริษัท ให้การต้อนรับ ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น