Home สิ่งที่น่าสนใจ APCO ตั้งเป้าผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ล้านคน

APCO ตั้งเป้าผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ล้านคน

442
ศ.ดร. พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO 

APCO เริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันบำบัด ดูแลมะเร็ง และป้องกันการติดเชื้อทั่วประเทศจีน พันธมิตรตั้งเป้าผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ ล้านคน เผยยอดสั่งซื้อครบ ตันเตรียมเจรจาขอซื้อหุ้น ครบ ตัน พิจารณาให้ APCO เปิดโรงงานผลิตในประเทศจีน

ศ.ดร. พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO เจ้าของธุรกิจนวัตกรรมธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงามด้วยการวิจัย พัฒนา ผลิตและจำหน่ายครบวงจร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา พันธมิตรจีนได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จาก APCO เพื่อทดลองนำเข้าประเทศ และสามารถนำเข้าโดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด จึงได้เริ่มบรรจุผลิตภัณฑ์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วภายในกรกฎาคมนี้

โดยพันธมิตรมีเป้าหมาย ให้ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ถึง 1 ล้านคน และเมื่อมีการสั่งซื้อจาก APCO เดือนละ 1 ตัน ภายใน 3-6 เดือนข้างหน้า จะเริ่มเข้ามาเจราจาซื้อหุ้นจาก APCO ในสัญญาที่มีการลงนามไปแล้ว   ได้ระบุเงื่อนไขว่า เมื่อมีการสั่งซื้อถึง  3 ตันต่อเดือนแล้ว จะมีการร่วมพิจารณาให้ APCOเปิดโรงงานผลิตในประเทศจีน พร้อมทั้งให้ APCO มีส่วนร่วมในธุรกิจส่วนการรักษาด้วย

ทั้งนี้ เมื่อปีที่แล้วพันธมิตรจีนเคยนำผลิตภัณฑ์นี้ ไปสนับสนุนให้คณะแพทย์จากเมืองโฟซาน เกือบ 100 คนที่เดินทางไปช่วยแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในโรงพยาบาลที่เมืองอู่ฮั่น โดยทุกคนไม่มีการติดเชื้อเลย จึงได้มีเป้าหมายที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภคในประเทศจีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อทุกชนิดรวมทั้งไวรัสด้วย

นอกจากนี้ พันธมิตรจากประเทศจีนที่เห็นถึงประสิทธิภาพ จึงได้นำผลิตภัณฑ์นี้ทดสอบกับผู้ป่วยมะเร็งเชิงคลินิก ผลการทดสอบปรากฏว่า ผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายที่ไม่รักษาแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการรักษาด้วยเคมีและรังสีบำบัดลดผลข้างเคียงลงได้และมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว และผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัด เคมีบำบัดและรังสีบำบัดแล้วอยู่ในระหว่างการฟื้นฟู มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยพันธมิตรจีนตั้งงบการทดสอบและการประชาสัมพันธ์ผลของการทดสอบ 10-20 ล้านหยวน เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั่วประเทศจีนได้ทราบและใช้ผลิตภัณฑ์

อนึ่ง ผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO ได้ช่วยผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยให้กลับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือเหมือนปกติ มาแล้วหลายพันราย ในระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=gst5EyiZMBA