Home สิ่งที่น่าสนใจ AKP รับเผายาเสพติดระบบเตาเผาอุณหภูมิสูง ไม่ก่อมลพิษ

AKP รับเผายาเสพติดระบบเตาเผาอุณหภูมิสูง ไม่ก่อมลพิษ

369
วันชัย เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP

AKP รับเผายาเสพติดให้โทษของกลาง 168 คดี น้ำหนักรวม 40,598 กิโลกรัม มูลค่า 43,445 ล้านบาท “วันชัย เหลืองวิริยะ” บอสใหญ่ระบุ เผาด้วยระบบเตาเผาอุณหภูมิสูง 1,200 องศาเซลเซียส ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

นายวันชัย เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP ผู้บริหารศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นเตากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย ด้วยวิธีการเผาด้วยความร้อนสูงที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในประเทศไทย เปิดเผยว่า AKP ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ให้รับเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางที่ศาลฎีกามีคำสั่งหรือพิพากษาให้ริบของกลางจาก 168 คดี โดยมีปริมาณยาเสพติดให้โทษที่จะเผาทำลายน้ำหนักรวม 40,598 กิโลกรัม มูลค่า 43,445 ล้านบาท

โดยการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษครั้งนี้ จัดขึ้นในช่วงวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ซึ่งถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 1. เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) กว่า 27,777 กิโลกรัม, 2. เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) กว่า 12,199 กิโลกรัม, 3. เฮโรอีน กว่า 170 กิโลกรัม, 4. เอ็มดีเอ็มเอ กว่า 12 กิโลกรัม, 5. ฝิ่น/ฝิ่นสุก/ฝิ่นดิบ กว่า 53 กิโลกรัม และ 6. คีตามีน กว่า 384 กิโลกรัม รวมมูลค่าประมาณ 43,500 ล้านบาท

“อัคคีปราการ รับเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ด้วยระบบเตาเผา 2 ห้องเผา อุณหภูมิสูง 1,200 องศาเซลเซียส ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเผาทำลายยาเสพติดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 51 กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานอัยการสูงสุด, กองทัพบก, กองทัพอากาศ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดให้มีการเผาทำลายเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้มีการเผาทำลายมากกว่า 40 ตัน ถือเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์” นายวันชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม อัคคีปราการ พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการกำจัดยาเสพติดให้โทษให้หมดไปในทุกรูปแบบ พร้อมช่วยดูแลสังคมผ่านโครงการต่างๆ เช่น การเข้าถึงชุมชนด้วยกิจกรรมสอนการแยกขยะ การดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนต่างๆ ภายใต้มาตรการป้องกันและสกัดเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวด