Home Uncategorized 7UP ตัดขายธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสาร

7UP ตัดขายธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสาร

417
มนต์เทพ มะเปี่ยม รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP

บอร์ด 7UP อนุมัติตัดขายธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม และIoT เดินหน้ามุ่งเน้นธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคทางด้านน้ำ ด้วยการขายหุ้นที่ถือทั้งหมดใน  บริษัท เอ็ม โซลูชั่น จำกัด และบริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด คิดเป็นมูลค่ารวม 130 ล้านบาท ยืนยันไม่กระทบเป้าหมายรายได้รวม

นายมนต์เทพ มะเปี่ยม รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ขายธุรกิจกลุ่มวิทยุสื่อสารโทรคมนาคมและInternet of Things (IoT) วัตถุประสงค์หลักต้องการมุ่งให้ความสำคัญกับธุรกิจที่บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญ ในการเป็นผู้ให้บริการในธุรกิจพลังงานและธุรกิจสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการทำหน้าที่ให้บริการจำหน่ายน้ำประปา และบำบัดน้ำเป็นหลัก

ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งจำนวนในบริษัท เอ็ม โซลูชั่น จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารคมนาคมเฉพาะกิจ สัดส่วน 99% คิดเป็นมูลค่า 90 ล้านบาท และบริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและให้บริการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร สัดส่วน 99% คิดเป็นมูลค่า 40 ล้านบาท รวมแล้ว 130 ล้านบาท

ผลของการขายหุ้นครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายรายได้ของบริษัทฯ โดยยังคงไว้ที่ 2,000 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจโทรคมนาคมนั้น มีสัดส่วนรายได้ไม่สูงนัก และทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนนำไปใช้ขยายกิจการธุรกิจสาธารณูปโภคตามแผนการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะภายหลังการเข้าซื้อหุ้นบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด เพิ่มเป็น 81% สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ต้องการมุ่งพัฒนาธุรกิจสาธารณูปโภคอย่างเต็มที่

ปัจจุบันโกลด์ ชอร์ส มีกำลังการผลิตน้ำประปา 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และอยู่ระหว่างก่อสร้างส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อให้กำลังการผลิตเพิ่มเป็น 96,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันภายในปี 2565-2566 และกรณีจังหวัดภูเก็ตเตรียมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้รูปแบบแซนด์บอกซ์ เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ คาดว่าจะส่งผลดีต่อโกลด์ ชอร์ส ในฐานะผู้ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต