Home สิ่งที่น่าสนใจ 7UP ซื้อโกลด์ ชอรส์ ลุยธุรกิจพัฒนาระบบประปา

7UP ซื้อโกลด์ ชอรส์ ลุยธุรกิจพัฒนาระบบประปา

772

นายมนต์เทพ มะเปี่ยม รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP และ นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ (ที่ 2 จากขวา) บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) หรือ BKD ได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการประปา และได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปาเป็นระยะเวลา 30 ปี โดย 7UP จะดำเนินการซื้อหุ้น โกลด์ชอรส์ เพิ่มอีกในสัดส่วน 40% คิดเป็นมูลค่า 550 ล้านบาท จาก BKD รายการซื้อขายดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 นี้ ส่งผลให้ 7UP ถือหุ้นในโกลด์ ชอร์ส สัดส่วน 81% เตรียมเร่งก่อสร้างผลักดันให้กำลังการผลิตน้ำประปาแตะระดับ 96,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันภายในปี 2566 รองรับจังหวัดภูเก็ตประกาศเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายหลังดำเนินการเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่มากกว่า 70%