Home สิ่งที่น่าสนใจ เที่ยวทิพย์! โรงบ่มไวน์องุ่นป่าเกาหลี

เที่ยวทิพย์! โรงบ่มไวน์องุ่นป่าเกาหลี

629

ถ้ามีโอกาสได้ไปเกาหลี แนะนำเยี่ยมชม Sanmeoru Farm เป็นไร่องุ่นของเกาหลีที่ปลูกองุ่นป่าแล้วนำเอามาแปลรูปเป็นเครื่องดื่ม ที่แปลกใหม่ ให้กลิ่นหอมหวานของไวน์องุ่นป่า จนได้รับขนานนามเป็นโรงบ่มไวน์องุ่นป่า อันดับ 1 ของประเทศเกาหลี

ที่นี่มีสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศที่ดี เหมาะกับการเติบโตขององุ่น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม กระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการหมัก การเด็ดองุ่น การบ่ม และสถานที่เก็บไวน์ในถังไม้ รวมทั้งชิมไวน์และผลผลิตต่าง ได้ อีกทั้งมีการสอนทำอาหารและขนมต่าง ที่มีส่วนประกอบจากองุ่นด้วย

ที่ตั้ง 441-25 Witbaeuni-gil, Jeokseong-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do

Cr. องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดคยองกี