Home สิ่งที่น่าสนใจ “ไอร่า” ประสบความสำเร็จขายหุ้นกู้ดุสิตธานี

“ไอร่า” ประสบความสำเร็จขายหุ้นกู้ดุสิตธานี

503

นางนลินี  งามเศรษฐมาศ ประเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่าแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี  จำกัด (มหาชน) ที่มาแสดงความขอบคุณเนื่องในโอกาสที่ กลุ่มบริษัท ไอร่า แคปปิตอล ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายหุ้นกู้บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทดุสิตธานี  มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงแรมยาวนานกว่า 70 ปี ที่ผ่านมาโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ถือเป็นต้นแบบของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวให้กับโรงแรมอื่นๆ และยังเป็นฐานที่แข็งแกร่งในการขยายกิจการไปทั่วประเทศไทยและในต่างประเทศ ปัจจุบันกำลังพัฒนาโครงการ Dusit  Central Park ซึ่งมีมูลค่าโครงการกว่า 3.67 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปี 2566