Home Uncategorized ไฟเขียว! ตรึงค่า FT ต่อไปจนถึงสิ้นปี 64

ไฟเขียว! ตรึงค่า FT ต่อไปจนถึงสิ้นปี 64

461

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชน และราคาก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าถีบตัวสูงขึ้น ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

ดังนั้น เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. จึงมีมติเห็นชอบตรึงค่าไฟฟ้าผันแปร หรือค่า “เอฟที” สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือนก.ย. – ธ.ค. 64 (จากเดิมสิ้นสุดเดือน ส.ค. 64) โดยให้เรียกเก็บที่ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้ายังคงจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดิมในอัตรา 3.61 บาทต่อหน่วย ต่อไปจนถึงสิ้นปี 2564