Home สิ่งที่น่าสนใจ ไทยยูเนี่ยน จับมือ วีฟู้ดส์ ขยายธุรกิจอาหารทางเลือกจากพืช

ไทยยูเนี่ยน จับมือ วีฟู้ดส์ ขยายธุรกิจอาหารทางเลือกจากพืช

317

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความร่วมมือในธุรกิจ Plant-Based Food อาหารทางเลือกจากพืชร่วมกัน โดยได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจโปรตีนทางเลือกจากพืชร่วมกัน

ความร่วมมือดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการผลิตสินค้าต่างๆ ของบริษัท วี ฟู้ดส์ด้วยเทคโนโลยีและฐานกำลังผลิตของไทยยูเนี่ยน ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกัน นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนและวี ฟู้ดส์ยังเล็งเห็นโอกาสในการร่วมมือกันขยายตลาดไปยังช่องทางต่างๆ ที่แต่ละบริษัทมีความเชี่ยวชาญ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยยูเนี่ยนให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด ผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกนับเป็นหนึ่งในสินค้านวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ไทยยูเนี่ยนมีความยินดีที่ได้จับมือกับวี ฟู้ดส์ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอาหารไปในแนวทางเดียวกับเรา และพร้อมเดินหน้าร่วมมือขยายความร่วมมือและโอกาสทางธุรกิจต่อไป

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทวีฟู้ดส์ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรในการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิตสินค้าคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกบริโภคอาหารที่มีความยั่งยืน บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสร่วมทำงานกับบริษัทไทยยูเนี่ยนในการพัฒนาตลาดโปรตีนทางเลือกจากพืช และอาหารทางเลือกจากพืชพร้อมทานจากประเทศไทยให้เติบโตและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัท วี ฟู้ดส์ คือผู้นำตลาดข้าวโพดหวานพร้อมทานและน้ำนมข้าวโพดภายใต้แบรนด์ วี ฟาร์ม ด้วยยอดขายอันดับ 1 ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพพร้อมทานภายใต้แบรนด์เดียวกัน และผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือก More Meat