Home Uncategorized โรงรับจำนำ กทม. ลดดอกเบี้ยฝ่าวิกฤติโควิด-19

โรงรับจำนำ กทม. ลดดอกเบี้ยฝ่าวิกฤติโควิด-19

814
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องรายได้และค่าใช้จ่าย กรุงเทพมหานครจึงลดดอกเบี้ยโรงรับจำนำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการฝ่าวิกฤติโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้
  • จำนำไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน
  • จำนำ 5,001-15,000 บาท ดอกเบี้ย 0.80% ต่อเดือน
  • จำนำเกิน 15,000 บาท ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน
  • ให้วงเงินสูงสุด 1 แสนบาทต่อตั๋ว
  • จำนำได้สูงสุด 5 แสนบาทต่อคน
  • ให้ราคารับจำนำทองสูงสุด 87.5% ของราคารับซื้อทอง
สอบถามข้อมูลโทร. 0 2158 0042-4 ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.pawnshop.bangkok.go.th หรือเฟซบุ๊ก: สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร – โรงรับจำนำของกรุงเทพมหานคร