Home ทัศนะ “โรงพิมพ์ด่านสุทธา”นำทีมช่วยวัดพระบาทน้ำพุสู้ภัยโควิด-19

“โรงพิมพ์ด่านสุทธา”นำทีมช่วยวัดพระบาทน้ำพุสู้ภัยโควิด-19

924
บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด โดยคุณปฐม สุทธาธิกุลชัย จัดโครงการ “คาราวานน้ำใจต้านภัยโควิด-19 สู่วัดพระบาทน้ำพุ” ทำการเชิญชวนและรวบรวมเงินบริจาค ข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคจากผู้มีน้ำใจ อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมการพิมพ์ไทย สมาคมไหหน่ำด่านเกเต้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย และกลุ่มเพื่อน ๆ เพื่อมอบให้ท่านเจ้าคุณอลงกต หรือพระอุดมประชาทร ( อลงกต ติกฺขปญฺโญ ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ สู้ภัยในสถานการณ์โควิด-19 ช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ป่วยเอชไอวี. รวมเป็นจำนวนมูลค่า 415,232 บาท แบ่งเป็นเงินสด 254,232 บาท และข้าวของอุปโภคบริโภคคิดเป็นมูลค่า 161,000 บาท
คุณปฐมกล่าวว่า สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 แพร่ระบาด ทำให้ผู้เดินทางไปทำบุญที่วัดพระบาทน้ำพุมีจำนวนน้อยลง โดยที่วัดยังคงต้องดูและผู้ป่วยเอชไอวี คนชราและเด็กผู้ยากไร้จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง และรอรับความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาและใจบุญอยู่ตลอดเวลา จึงได้เชิญชวนเพื่อน ๆ ช่วยกันบริจาคเงินทำบุญหรือสิ่งของที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพในสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ ข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ไข่เป็ด แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย ฯลฯ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้