Home Uncategorized โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย ร่วมก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19

โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย ร่วมก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19

276
โรงพยาบาลศิริราช

นายยศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่และเส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ไวไวและควิกแสบ” เข้ามอบผลิตภัณฑ์ในเครือ ให้แก่ โรงพยาบาลต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และใช้ประโยชน์ในสถานพยาบาล ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล